You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Katalóg, cenová ponuka - webdesign a web stránky

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Konečné ceny môžu byť dohodnuté aj nižšie. Záleží to na odklone od štandardnej výroby a inštalácie a na zľavách podľa objemu zákazky.

Tvorba web stránok

Kód Popis Orient. cena
s DPH

DWS01001

Profesionálna web stránka v bohatej výbave. V responzívnom webdesigne. Viac tu.

280 EUR

DWS01009

Webový systém bez zásuvných modulov, 1-jazyčná verzia. Obsahuje redakčný systém, 1-jazyčnú verziu, webdesign z katalógovej šablóny. V cene 5 jednoduchých stránok (stránka max. 1900 znakov zdrojového kódu). Systém obsahuje verejnú časť, ktorú vidí návštevník stránok a redakčnú časť - administráciu, do ktorej vstupuje správca stránok a ďalšie osoby podľa pridelených oprávnení. Priobjednať vytvorenie stránky jednoduché alebo štruktúrované je možné, alebo si stránky vložíte sami pomocou redakčného systému.

178 EUR

DWS01010

Webový systém 2-jazyčná verzia, redakčný systém 2-jazyčná verzia, webdesign na zákazku, zákaznícka oblasť, interný vyhľadávač. V cene 10 stránok (1 stránka je max. 3500 znakov html kódu). Systém obsahuje verejnú časť, ktorú vidí návštevník stránok a redakčnú časť - intranet, do ktorej vstupuje správca stránok a ďalšie osoby podľa pridelených oprávnení.

278 EUR

DWS01011

Rozšírenie systémov  DWS01009, DWS01010, DWS01030, DWS01031 o 1 ďalší jazyk.

56 EUR

DWS01012

Rozšírenie systému DWS01009 alebo DWS01010 o ľavý alebo pravý zvislý pruh každej stránky, ktorého obsah je pre každú stránku osobitný.

67 EUR

DWS01013

Rozšírenie systému DWS01009 alebo DWS01010 o viacúrovňové javascriptové menu. Pri prechodu myšou sa menu rozbalí na až dve úrovne submenu.

33 EUR

DWS01020

Design alebo redesign webu pre web systémy PSoIT bez použitia katalógovej šablóny. Design vyrábaný na zákazku podľa predstáv zákazníka.

134 EUR

DWS010201

Design alebo redesign webu pre web systémy PSoIT s použitím katalógovej šablóny.

67 EUR

DWS01021

Vstupná "intro" stránka web stránok s využitím originálnej grafiky, s navigáciou do max. 5 sekcií. Pri pohybu myšou cez navigáciu druhá navigačná úroveň.

100 EUR

DWS01022

Rozšírenie intro stránky DWS01021 o ďalšiu navigačnú sekciu.

7 EUR

DWS01030

Redakčný systém PSoIT pre prevádzku web systému (web stránok), bez webdesignu, bez naplnenia stránkami, základný variant, bez zákazníckej oblasti, bez interného vyhľadávača. Podpora 1-jazykovej verzie webu, 1-jazyková verzia redakčného systému.

53 EUR

DWS01031

Redakčný systém PSoIT pre prevádzku webového systému (webových stránok), bez webdesignu a bez naplnenia stránkami. Podpora 2-jazyčnej verzie webu, redakčný systém 2-jazyčná verzia, zákaznícka oblasť, interný vyhľadávač.

91 EUR

DWS01032

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače zviditeľní Váš web vo vyhľadávačoch, zvýši návštevnosť webu, udrží návštevnosť webu, osloví cieľové skupiny, zlepší pozíciu na kľúčové slová vo vyhľadávačoch, zvýší hodnotu webu (page rank), zniží náklady na získanie zákazníka / návštevníka.

50 EUR

DWS01050

Ostatné práce hodinovou sadzbou.

33 EUR

DWS01120

Zásuvný jedno úrovňový informačný modul implementovaný do redakčného systému PSoIT. Napr. modul výrobky, modul reklama, modul inzercia, modul referencie a pod. Takýto modul je výhodné začleniť pri väčšom počte často sa meniacich položiek, ktoré obsahuje.

60 EUR

DWS01121

Zásuvný dvojúrovňový informačný modul implementovaný do redakčného systému PSoIT. Tento modul má oproti jednoúrovňovému, pozri kat č DWS01121, jedno ďalšie vetvenie. Napríklad položka Zastrešenie bude vetvená na sub-položky budov, pódií, športovísk a ďalšie.

98 EUR

DWS01122

Naplnenie zásuvného informačného modulu DWS01120 alebo DWS01121 položkou (napr. katalógu výrobkom).  Len textová časť, obrázky pod’la dohody.

1,21 EUR

DWS01123

Zásuvný trojúrovňový informačný modul (katalóg produktov, katalóg nehnuteľností, developerský katalóg) integrovaný do redakčného systému PSoIT. Napríklad katalóg produktov v úrovniach Hudobné nástroje » Strunové nástroje » Gitary.

130 EUR

DWS01124

Zásuvný interný vyhľadávací modul implementovaný do redakčného systému PSoIT. Interný vyhľadávač je nezávislý na externých vyhľadávačoch. Garantuje hľadanie na vlastnej web stránke ihned po zmene obsahu webu.

50 EUR

DWS01125

Samoobslužná fotogaléria v moderných technológiách. Administrácia v redakčnom systéme, vytvorenie ďalšej fotogalérie na jeden klik. Takže modul nie je jedna fotogaléria, ale veľa ďalších, ktoré sami a veľmi jednoducho vytvoríte. Fotogaléria má slideshow (striedajúce sa obrázky).

50 EUR

DWS01201

Zásuvný modul zóna pre zákazníkov štandard (registrácia zákazníka, prihlásenie, odhlásenie, zmena hesla, výpis a editácia zákazníka v redakčnom systéme prevádzkovateľom) pre DWS01009. Systémy DWS01010 a DWS01030 tento modul obsahujú.

60 EUR

DWS02040

Štruktúrovaná web stránka. Stránka v ďalšom jazyku sa považuje za novú stránku. Jedna stránka je max. 3500 znakov zdrojového kódu, prekročenie sa považuje za ďalšiu stránku.

10 EUR

DWS02050

Stránka obsahujúca dynamický formulár (formulár komunikujúca s databázou, napr. kontaktný formulár, registračný formulár, … Údaje získané cez formulár sa uložia online v databáze a sú k dispozícii ako v extranete, tak v redakčnom systéme). Max. 10 položiek formulára, systémová kontrola vyplnenia, emailová notifikácia.

49 EUR

DWS02051

Príplatok za položku formulára presahujúcu 10, viď. položka DWS02005 a DWS02052.

5 EUR

DWS02052

Dynamická stránka obsahujúca dotazník alebo anketu (napr. prieskum firmy, atď). Max. 10 položiek formulára, automatická kontrola vyplnenia, grafické a štatistické vyhodnotenie ankety.

81 EUR

DWS02070

Drobná aktualizácia stránky. Rekonštrukcia max. 800 znakov zdrojového kódu.

2,23 EUR

DWS02080

Jednoduchá web stránka alebo aktualizácia stránky, max. 1800 znakov zdrojového kódu. Pri väčšom rozsahu sa účtuje štruktúrovaná web stránka.

6 EUR

DWS03090

Web systém DWS01010 zdarma + uzatvorení zmluvy na administráciu stránok a na poskytovanie odbornej pomoci (DWS03100) na minimálne 24 mesiacov s minimálnym paušálom 5 hod./mesiac.

0 EUR

DWS03100

Profesionálna administrácia stránok (mesačná cena podľa zmluvného hodinového mesačného rozsahu administrácie). Objednáva sa minimálne na 6 mesiacov. Tu uvádzame zmluvnú hodinovú sadzbu, ktorá je o 50% nižšia oproti štandardnej hodinovej sadzbe.

13 EUR

DWS03110

Školenie - správa web stránok (práca s menu, vkladanie stránok, upútavky, novinky, práca so zásuvnými modulmi, ...). Uvedená cena je za 1 hodinu školenia. Školenie prebieha v sídle dodávateľa skupiny PSoIT.

28 EUR

DWS04010

Zásuvný modul diskusné fórum k DWS01009 alebo DWS01010.

78 EUR

 

Poznámka: Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a sú orientačné. Konečné ceny môžu byť dohodnuté aj nižšie, aj vyššie, záleží to na odklonu od štandardnej výroby a inštalácie.