You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GDPR pre weby, ktoré využívajú cookies

Informačné weby, ktoré nezískavajú osobné údaje formou registrácie alebo podobnou formou (napr. cez kontaktný formulár), tj. keď osobné údaje užívateľ webu neposkytne, sa s GDPR vysporiadajú jednoducho. Povinnosťou správcu je ošetriť súhlas s cookies.

Súhlas s cookies nie je vždy potrebný

Cookies, ktoré môžeme o používateľoch uchovávať bez opýtania, sú  funkčné cookies, ktoré sú vymedzené takto: Tieto cookies sú nutné pre základné funkcie stránky, a sú preto vždy povolené. Medzi ne patrí cookies, ktoré stránke umožňujú si návštevníka zapamätať pri prechádzaní stránky v rámci jednej relácie alebo medzi reláciami.

Našťastie právo merať návštevnosť vlastného webu bez súhlasu nám zatiaľ GDPR brať nebude, cookies pre meranie návštevnosti má výnimku, pokiaľ neukladá osobné údaje, podľa ktorých by bolo možné užívateľa identifikovať.

Na čo naopak súhlas s cookies potrebujeme

Ak web uchováva informácie iného typu, ako sú základné funkčné a alebo základné merania návštevnosti, súhlas s cookies bude potrebný. Novo už nestačí len vyžiadať si všeobecný súhlas, je treba u súhlasu informovať aké dáta sa cez cookies zhromažďujú a tá dáta čo nie sú pre prevádzku stránok nevyhnutne potrebné musí mať možnosť návštevník vypnúť.

Súhlas s cookies ešte predtým, než dôjde k sledovaniu cookies

GDPR vyžaduje poskytnutie informácií a získanie súhlasu používateľa ešte predtým, než bude cookie uložená či bude získaný prístup k už uloženým informáciám v počítači užívateľa. Doteraz stačilo, aby dotknutý účastník alebo užívateľ bol jasne a úplne informovaný, okrem iného o účeloch spracovania a aby mu bolo správcom údajov umožnené odmietnuť takéto spracovanie.

Súhlas s cookies musí byť informovaný.

To znamená, že užívateľovi musí byť poskytnutá jasná, zrozumiteľná a úplná informácia o spracovaní údajov, najmä potom o účele spracovania. Táto informácia musí byť poskytnutá priamo užívateľmi a rozhodne nestačí, ak je informácia používateľom dostupná niekde na internetových stránkach, kde by si ju museli sami vyhľadať.

Súhlas s cookies tiež musí byť odvolateľný.

Najjednoduchší spôsob je nechať cookie exspirovať v čo najkratšom čase. Pri novej návšteve bude opätovne súhlas vyžiadaný. Voliteľný spôsob je pridať tlačidlo o odvolaní cookies, ktorým môže používateľ cookies zakázať.

Riešenie

Ideálne riešenie pre splnenie požiadaviek GDPR v oblasti cookies je cookies banner. Pokiaľ na cookies banner integrujete všetko čo GDPR vyžaduje, máte web ktorý nezhromažďuje iné údaje ako cookies vyriešený.

Pre náš webový redakčný systém PSoIT máme GDPR cookies banner integrovaný od verzie 2018.5.4