You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ako môžem preniesť e-mail medzi servermi pomocou protokolu IMAP?

Požiadavky

 • Oba servery musí podporovať protokol IMAP.
 • Musíte poznať heslá pre e-mailové konto, ktoré sa pokúšate migrovať, aj pre konto, do ktorého migrujete.
 • Lokálny e-mailový klient (aplikácia vo Vašom počítači) musí podporovať protokol IMAP. Väčšina e-mailových klientov, ako je Outlook, Thunderbird, a ďalšie podporu IMAP majú .

Inštrukcie

 1. Vytvorte rovnaký e-mailový účet na novom serveri, ako ste mali na starom serveri. Použite rovnaký pravopis a rovnaké veľké /malé písmená.
 2. Nakonfigurujte nový e-mailový účet na rovnaké heslo, ktoré ste použili na starom serveri. Heslo môžete po procese migrácie zmeniť, ak to bude potrebné.
 3. Vo vašom lokálnom e-mailový klientu vytvorte dve nové e-mailové účty.
  • Oba budú na rovnakú e-mailovú adresu.
  • Oba budú používať rovnaké heslo.
  • Oba musia byť nakonfigurované pre pripojenie pomocou protokolu IMAP.
  • Adresa serveru prichádzajúcej pošty (alebo IMAP server) budú odlišný pre každý účet. Mali by ste používať názvové adresy serverov dodané poskytovateľmi alebo IP adresy, nie názov Vašej domény, pokiaľ je to možné. Tým sa zabráni možným konfliktom.
 4. U oboch účtov sa po prijmu pošty vytvoria priečinky Doručená pošta (pre každý účet samostatný), to je pre účet, ktorý sa pripája k vášmu starému serveru aj pro účet, ktorý sa pripája k vášmu novému serveru.
 5. Presuňte alebo bezpečnejšie skopírujte správy z priečinku Doručená pošta starého serveru do priečinka Doručená pošta na novom serveri.
 6. A je to! Ak máte veľa e-mailov, môže trvať niekoľko minút dokončenie synchronizácie. Keď budete hotoví, budú vaše staré e-maily vo vašej poštovej schránke na novom serveri, o čom sa presvedčíte po prihlásení cez webmail.