You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vlastné systémové jazykové preklady

Modul Jazykové preklady umožňuje vlastné preklady systémových textov. Nájdete ho v sekcii Administrácia, odkaz sa môže mierne odlišovať. Modul umožňuje editovať aj texty v základnom jazyku, pokiaľ vyberieme zdrojový aj cieľový jazyk v základnom jazyku. Na obr. 1 je základný vyber, v tomto prípade preklad zo slovenčiny do angličtiny.

Obr. 1

Tu je možnosť prekladať moduly (Vyberte modul) alebo emailové šablóny (Vyberte šablónu). V prípade modulov sa vyberá buď modul redakčného systému (common) alebo lokálny modul (local).

Na obr. 2 je už vybraný preklad lokálneho modulu systém. Po výberu modulu sme použili tlačidlo Načítať. Preklad sa načítal.

Obr. 2

V ľavej časti vidíme názov premennej (červene), text premennej v zdrojovom jazyku a v pravej časti je k dispozícii prepisovateľný aktuálny preklad. Podľa potreby ho zmeníme alebo ponecháme.

Po úpravách je niže tlačítko uložiť, ktorým preklad uložíme. Keď zostaneme u rovnakého prekladu, môžeme znovu načítať ten istý preklad.

Alebo zmeníme výber a načítame iný preklad.