You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kto je PSoIT? Z histórie a súčasnosti

Začiatky na akademickej pôde

Majiteľ firmy PSoIT je skúsený programátor Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc., ktorý sa informačným technológiám venuje od roku 1975. Jeho znalosti a skúsenosti v oblasti IT sú pestré, ako napríklad:

  • Operačné systémy (DOS, Unix, Linux, Windows 3.x/9x/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8),
  • Automatizácia merania a riadenie technických procesov (GPIB a RS232),
  • Hardware (testovanie a optimalizácia výkonu PC systémov a komponentov),
  • Programovanie (Pascal, C++, PHP, XHTML, JavaScript, CSS),
  • LAN a sieťové servery (budovanie a využívanie sietí, informačné systémy, Unix, Linux),
  • Webovo orientované systémy (webdesign, tvorba web stránok, webové redakčné a informačné systémy, aplikácie web 2.0)
  • Databázy, vrátane programovania databáz, tabuľkové procesory
  • Počítačová grafika (photoshop, ilustrárory, flash, počítačová reklama, ...)

Od roku 2000 začali prevládať aktivity v oblasti LAN, webdesignu a tvorby webovo orientovaných systémov.

Založenie PSoIT v roku 2003

Firma PSoIT, ktorá vnikla ako skratka slov Poradenstvo a Služby v oblasti IT, bola založená v roku 2003, od kedy pôsobí na trhu IT. Bola založená najmä preto, že dopyt po službách už nemohol byť uspokojený na základe drobných zmlúv. Spočiatku sa firma PSoIT zameriavala na siete LAN, operačné systémy, HW, aplikačný softvér, pričom tvorba webov a webovo orientovaných systémov mala menší podiel na obrate firmy.

Špecializácia na tvorbu web stránok 2004

Vzhľadom na to, že sa firme začalo dariť a dosahovala najväčších komerčných úspechov v oblasti webdesignu a webovo orientovaných systémov, od roku 2004 je dominantou služieb webdesign, tvorba web stránok, redakčné systémy, internetové obchody a informačné systémy.

Od roku 2005 poskytuje firma PSoIT niektoré, predtým tradičné služby, len ako doplnkové. Ide najmä o služby v oblasti malých sietí LAN, a to komplexné riešenie malých firemných sietí s dôrazom na spoľahlivosť sietí, nízke náklady na prevádzku LAN a využitie sily LAN (servery, informačné systémy, sieťové periférie, VOIP telefónia a ďalšie).

Tvorba webových stránok, webdesign a SEO dnes tvoria 90% obratu firmy

Od roku 2005 sa môže firma PSoIT zaradiť medzi úspešné webdesignérske firmy. Svoje komerčné úspechy stavia na nízkej cene a zároveň vysokej kvalite svojich produktov a služieb. Radí sa medzi nízkonákladové firmy, a to je aj dôvod nízkych cien bez toho aby došlo k zníženiu vysokej kvality poskytovaných služieb.