You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Návod na administráciu PSoIT katalógu

Prihláste sa do administrácie redakčného systému PSoIT a prejdite do menu Katalóg.

Položky menu katalógu sa môžu líšiť podľa obsahu katalógu.

  1. Aktivity sú v našej ukážke finálne položky katalógu, napr. tiež produkty, inzeráty, lekcie a iné.
  2. Skupiny a Podskupiny sú kategórie katalógu v tomto prípade Skupiny je úroveň 1. a podskupiny úroveň 2. Do poslednej úrovne zaraďujeme položky v bode 1. Môže existovať aj úroveň pod-podskupiny, potom je posledná úroveň pod-podskupiny.
  3. Ostatné položky v menu (tu napr. Oblasti aktivít, Vek aktivít, Formy aktivít a Jazyk aktivít) sú parametre finálnych položiek katalógu, tie sa môžu líšiť podľa toho, čo katalóg zverejňuje.
 

 

Katalóg spravujeme od najspodnejších položky k horným položkám menu.

  1. Najskôr nastavíme alebo skorigujeme, parametre finálnych položiek katalógu.
  2. Potom nastavíme alebo skorigujeme Skupiny, Podskupiny a ak existujú tak Pod-podskupiny katalógu.
  3. Nakoniec vkladáme/korigujeme  finálne položky katalógu, v tomto prípade Aktivity.

Správu podľa potreby striedame, pokiaľ napr. chýba Parameter, Skupina alebo Podskupina (Pod-podskupina), doplníme je.

Najdôležitejšou časťou správy katalógu je vkladanie alebo úprava finálnych položiek katalógu. Ak sa budeme držať príkladu, ktorý tu komentujeme, po kliku na Aktivity uvidíme Správu aktivít

Správa má rovnaké postupy, ako správa položiek v redakčnom systéme PSoIT (napr. Sekcia, Stránky, …). Pripomíname tlačidla +, pre vloženie nového záznamu alebo klonovanie existujúceho záznamu a voľby ?, na ktoré sa kliká sa myšou, alebo voľby ?, na ktoré sa ukáže myšou, pre získanie pomocníka.