Pre základný redakčný systém PSoIT ponúkame nasledujúci balíček, ktorý splní nariadenie GDPR (EU) vášho webu na platforme PSoIT. Rozšírenie a úpravy dodáme "na kľúč".

Položka   cena 
Rozšírenie kontaktného formulára o súhlas so spracovaním osobných údajov zodpovedajúce GDPR            30,00 €
Rozšírenie o súhlas s cookies zodpovedajúce GDPR            30,00 €
Vytvorenie textu k súhlasu s Ochranou osobných údajov v súlade s GDPR            20,00 €
Vytvorenie textu k súhlasu s cookies v súlade s GDPR            20,00 €
Celkom         100,00 €
Zľava 30%
Po zľave            70,00 €

Uvedené položky sa dajú objednať aj jednotlivo, avšak rozšírenie sa objednáva vždy s inštaláciou, nastavením, webdesignom nových stránok a formulárov, lokalizáciou do základného jazyku (ostatné sa priplácajú) a testovaním.

Cena kompletného balíčka je zo zľavou 30%, tj. za

70 eur

Zľava platí iba pri objednaní kompletného balíčka.


Pokiaľ používate na svojom webe redakčný sytém PSoIT s registračným modulom, alebo s newsletterom pripadne s dotazníkom/prihláškou a pod., ponúkame aj ďalšie GDPR rozšírenia

  • Rozšírenie registračného formulára o súhlas so spracovaním osobných údajov zodpovedajúce GDPR
  • Rozšírenie formulára s dotazníkom alebo prihláškou o súhlas so spracovaním osobných údajov zodpovedajúce GDPR
  • Rozšírenie formulára pre vyžiadanie spravodaja o súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Rozšírenie procesu prihlásenia registrovaného užívateľa o dodatočný súhlas so spracovaním údajov, pokiaľ ešte súhlas nebol udelený a riadne zaevidovaný. Ak sa prihlasuje užívateľ, ktorý nemá platný súhlas, je vyzvaný k súhlasu. Ak súhlas potvrdí, je súhlas zaregistrovaný a platný. Potom sa účet zaktivuje a je možné sa prihlásiť.

Pokiaľ máte o niektoré rozšírenie záujem, kontaktujte nás prosím a upresnite požiadavky, pošleme cenovú ponuku.