You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Online stretnutie s PSoIT

Môžete si s nami dohodnúť online schôdzku. Tu popíšeme technické náležitosti online schôdzky a pokyny k začatiu schôdzky:

  1. K online schôdzke potrebujete na svojom počítači nainštalovanú a funkčnú aplikáciu. Podporujeme:
  2. Online stretnutie si vopred záväzne dohodnite na deň a čas cez niektorý z našich kontaktov, preferujeme časy v pracovný deň v 10:00 alebo 15:00 hod.
  3. Nainštalujte si vopred jednu z vyššie uvedených aplikácií a vyskúšajte, že funguje (stačí, že ide spustiť)
  4. V dohodnutý deň a čas sa s nami spojte cez Skype (pavel.schauer), alebo cez WhatsApp (+421948032497) alebo cez telefón (+421948032497, +421221201052)
  5. Telefonicky vysvetlíme ako sa spojíme a vykonáme online schôdzku.