You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ako spravovať modul OpenCart fotogaléria 2020

Návod na administráciu fotogalérie v OpenCarte:

 1. Fotografie do už založenej fotogalérie sa pridávajú/mažú/vymieňajú v Katalóg > Fotogalérie obrázkov. Editácia je intuitívna. Môžete aj založiť novú fotogalériu. Pozor na maximálny počet obrázkov, ak zvolíte nízky, všetky sa nezobrazí.
 2. Modul s galériou sa nastaví v PSoIT > Všetky moduly > Gallery Images > [názov galérie] > upraviť, pozor najmä na limit fotiek.
   
 3. Ak sa v kroku 1. vytvorí nová fotogaléria, musíte cez PSoIT > Všetky moduly > Gallery Images > pridať cez + novú galériu, nazvať ju a nastaviť. Vzor môže byť už existujúce fotogalérie viď 2.
   
 4. Ak sa vytvorí nová fotogaléria, musíte ju pridať do šablóny. Prejdite do Dizajn > Šablóny > Gallery > kliknite upraviť a tu na vhodnú pozíciu modul vytvorený v bode 3. pridáte. Najlepšie hneď za galériu čo už tam je. Potom sa nová galéria zobrazí na rovnakej stránke, ako tá staršia.
   
 5. Pre novú galériu môžete prípadne vytvoriť novú informačnú stránku Katalóg > Informácie (vzor vo vytvorenom e-shope je) a potom aj novú šablónu v Dizajn > Šablóny a tým môžete zobrazovať novú galériu, ako samostatnú stránku. V takom prípade musíte založenej informačnej stránke priradiť design (záložka design) novo vytvorenej šablóny.