You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dosiahnutie čelných pozícií vo vyhľadávačoch

Vysvetlenie budovania pozícií vo vyhľadávačoch by vyžadovalo viac priestoru. Jednoducho povedané, požiadavka aby Vaša firma bola na čelných pozíciách vo vyhľadávačoch, je splniteľná len vtedy, ak Vaša konkurencia má slabší IT manažment aký má váš web a všeobecne vaša firma. Je to ako v športe, víťazi chcú byť všetci, ale víťaz môže byť len jeden, a to ten najlepší.

Pozíciu vo vyhľadávačoch rieši SEO (Search Engine Optimization). SEO je závislé na kvalite webového systému maximálne z 50%, zostávajúce SEO je ovplyvnené inými parametrami, ktoré priamo s webovým systémom nesúvisí, alebo súvisí len okrajovo. Sú to okrem iného (uvádzame v poradí dôležitosti):

 1. Reklama vo vyhľadávačoch (to je dnes hlavne reklama na Googli)
 2. Sila obsahu
  • Z toho plynúca miera opustenia (negatívna miera) a miera zotrvania (pozitívna miera)
  • Súlad kľúčových slov v obsahu webu v porovnaní s kľúčovými slovami vyhľadávanými potenciálnym klientom
 3. Budovanie a sila vašej značky
 4. Sila konkurencie
 5. Návštevnosť vášho webu a práca s monitorovaním návštevnosti
 6. Síla domény a page rank
 7. Počty odkazov na vašu url

Body 1. - 7. rieši vývojár, programátor a webdesigner len okrajovo. Tomu sa venujú predovšetkým špecialisti na IT marketing, kam patrí napríklad PPC (pay-per-click) marketing a Copywriting. Špecialisti v týchto oblastiach (manager, ekonóm, redaktor, ...) majú iné vzdelanie a schopnosti než vývojári a programátori. Napríklad Copywriter rieši silu obsahu. Jeho úlohou je tvoriť texty na webe tak, aby oslovili cieľovú skupinu, aby boli pre čitateľa užitočné a originálne. Pomôže zvýšiť predaje a splniť ciele, pre ktoré je webová stránka určená. Atraktívny obsah má osloviť návštevníkov a presvedčiť ich. Copywriter pre vás píše alebo reviduje obchodné texty podľa pravidiel SEO a na mieru vašej cieľovej skupiny, vo vhodnom komunikačnom tóne.