You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pravidla pre názvy súborov, priečinkov a SEO url

Pre názvy súborov a priečinkov umiestňovaných na webový server, platí podobné pravidlo, popísané nižšie. Nielen pre obrázky, ale aj pre iné súbory, pdf, doc, html, php, ... a tiež pre zložky. To isté platí aj pre SEO url.

Plné znenie odporúčania:

Mená súborov

Svoje súbory by ste mali pomenovať podľa nasledujúcich zásad:

 • Nepoužívajte češtinu/slovenčinu v menách súborov a priečinkov. Či to niekde funguje, neznamená to, že to bude fungovať všade. Názov súboru kočička.jpg je nešťastný. Lepšie je kocicka.jpg
 • Nepoužívajte medzery. Všade, kde chcete v mene súboru naznačiť medzeru, dajte mínusky, napr. Pekne-obrazok.jpg (predtým som odporúčal podčiarkovník, ale Google to potom nepochopí ako dve slová).
 • V názve súboru sa nesmie používať znaky / *:? # <>, Ja odporúčam ešte prísnejšie pravidlo, a to obmedziť sa na znaky
  • a až z
  • 0 až 9
  • - (pomlčka).
 • Odporúčam zadávať všetky mená súborov malými písmenami. Adresa k súboru je totiž case-senzitívny, čo znamená, že záleží na veľkosti písmen (podľa štandardu, v praxi na linuxovských serveroch, ktorých je väčšina), takže sa môže odkaz na súbor zadaním zlé veľkosti písmenká ľahko pomýliť. Ak máte nejakú svoju konvenciu (napr. Len malé písmená), tak sa nepomýlite.
 • Používajte také mená, pri ktorých spoznáte, čo súbor obsahuje. Súbory s menami typu sdsfo24x.png nie sú to pravé. Na druhú stranu sú pochopiteľná mená súborov typu kava1.png (2, 3 atď.) Treba u obrázkov patriacich k sebe.

Priečinky

 • Súbory si budete ukladať do priečinkov, ako ste zvyknutí aj na svojom počítači. Všetky súbory by ste mali mať na serveri v základnom priečinku a v jeho podpriečinkoch. Je potom vlastne jedno, koľko si urobíte vnorených priečinkov a ako to budete robiť. Ide o to, aby ste v tom mali prehľad. Mám len niekoľko málo odporúčaní:
  • Pre mená priečinkov platí to isté, čo pre mená súborov: bez medzier, háčikov atď., najlepšie malými písmenami. Obzvlášť zdôrazňujem zrozumiteľnosť.
  • Nerobte príliš zložito zanorené štruktúry, 2-3 úrovne by mali stačiť.
  • Naopak, nie je vhodné umiestniť všetky súbory v rovnakom priečinka. Problém potom nastáva v neprehľadnosti a tiež sa priečinky s mnohými súbormi pomaly načítajú. A hlavne ide o to, aby ste sa v tom po čase vyznali.
  • Je zvykom dávať obrázky do špeciálneho priečinka, ja ho mám nazvany "image", to uľahčí prácu, treba pri kopírovaní na server. Podobne napríklad do priečinka "file" môžete umiestňovať textové súbory. 
  • Súbory, ktoré už nebudete meniť, si dajte do samostatného priečinka. Uľahčí vám to aktualizáciu, správu a nahrávanie na server. V mojich systémoch sa ten priečinok napríklad volá "archiv".

Pavel Schauer