You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ako nastavíte kľúč Google API mapy

Tieto pokyny sa vzťahujú na rozhranie API služby Google Cloud Platform (GCP). Ak vytvárate aplikáciu GCP, pozrite si  používanie kľúčov API pre GCP .

Ak vaša klientska aplikácia nepoužíva OAuth 2.0, potom musí obsahovať kľúč API, ktorý volá API, ktoré je povolené v rámci projektu Google Cloud Platform. Aplikácia odovzdá tento kľúč do všetkých požiadaviek API ako key = parameter_API_key.

Vytvorenie kľúča API aplikácie:

  1. Prejdite na  konzolu API.
  2. Zo zoznamu projektov vyberte projekt alebo vytvorte nový.
  3. Ak stránka API a služby ešte nie je otvorená, otvorte ponuku na ľavej strane a vyberte rozhrania API a služby.
  4. Vľavo vyberte položku Credentials.
  5. Kliknite na položku Vytvoriť poverenia a potom vyberte kľúč API.
  6. Poznámka: Okrem čítania pokynov na tejto stránke si prečítajte najlepšie postupy na bezpečné používanie klávesov API.