You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Odporúčania SEO pre e-shop OpenCart v skratke

Všetky odporúčania nižšie majú spoločný cieľ, napovedať vyhľadávačom kľúčové slová. Je potrebné preferovať kľúčové slová, ktoré zadá cieľová skupina návštevníkov do vyhľadávača. Tu je veľmi dôležité premýšľať nie svojou hlavou, ale hlavou cieľovej skupiny. Napríklad je dôležité uvedomiť si, že väčšina z nich nepozná názov firmy alebo budovanej značky. Takže názov vaší firmy nie je dôležité kľúčové slovo, resp. je druhoradé. Je tiež vhodné, aby sa často neobjavovali nevhodné slová alebo frázy, ktoré nie sú kľúčové. Napríklad s.r.o. pomôžeme, poradíme, známych, svetový, lahôdka, skvelé, ... nie sú kľúčové slová. Vhodné kľúčové slová budeme nazývať relevantné.

Ďalej je veľmi dôležité používať kľúčové slová vzťahujúce sa k danej stránke, teda buď k titulnej stránke, alebo konkrétnej kategórii, alebo produktu, alebo informačnej stránke, ..., Obmedziť kľúčové slová vzťahujúce sa k celku, tie naopak využiť na titulnej stránke.

Ďalej je dôležité, aby použité kľúčové slová čo najviac korešpondovali s textom na danej stránke. Ak totiž robot vyhľadávača zistí, že sú podvrhnuté v meta titulku alebo meta popisu slová nesúvisiace s obsahom stránky, zahodí ich. Na to sú potom dobré aspoň čiastočné zhody meta titulku s nadpisom a meta popisu s popisom produktu, popisom kategórie, popisom informačnej stránky a pod. Podľa toho, pre ktorú stránku považujeme kľúčové slová za relevantné. A ešte je veľmi vhodné snažiť sa relevantné kľúčové slová použiť aj inde v texte rovnakej stránky. Je dôležité si uvedomiť, že proces vyhodnotenia kľúčových slov robotom vyhľadávača je zložitý algoritmus, ktorý sa stále vylepšuje s cieľom, aby sa nepodvrhovali slová, ktoré nezodpovedajú obsahu stránky. Takže nakoniec, ak toto nepochopíme, nemusí robot vyhodnotiť za kľúčové slovo ani jedno.

Počet relevantných kľúčových slov na konkrétnej stránke odporúčam obmedziť na 2-5. Platí približne pravidlo, že všetky relevantné kľúčové slová na danej stránke majú silu 100%. Ak sa použijú 2, každé má silu 50%. Ak sa ich použije 5, každé má silu 20% (platí približne, orientačne). Znižovať silu pod 20% neodporúčam.

Ako na to v e-shope OpenCart

1. Nadpisy H1

Sem by sa mali dávať texty, ktoré vytvoria pútavý nadpis, ale zároveň budú obsahovať kľúčové slová patriace danej stránke. Pozor, písať sem len text, ktorý neobsahuje problémové znaky (& * # @; atď.). Tu síce nie je obmedzenie počtu znakov, ale snažiť sa napísať stručne, obsažne, obsahujúce relevantné kľúčové slová.

H1 titulná stránka

Nie je zavedený, je možné objednať konfiguráciu modulu, ktorý nakonfigurujem do administrácie PSoIT > vybrané moduly > Titulná H1. Sem potom môžete napísať zmysluplný nadpis obsahujúce kľúčové slová.

H1 kategórie alebo produkt alebo informačná stránka

V administrácii sa píše do poľa Názov. V prípade kategórie, produktu alebo informačnej stránky však nemožno názov príliš predĺžiť a tak sa využije H2 ako prvý riadok v popise kategórie, produktu alebo informačnej stránky. Názvy produktov by som nazval čo najviac obsažné, ale neprehnať to.

2. Meta titulok, max. 60 znakov, odporúčam s počtom slov titulku šetriť, viac ako 60 znakov rozhodne nie

Vkladať relevantné kľúčové slová alebo frázy oddelené čiarkou.

Titulok titulná stránka

V administrácii sa píše do Systém > Nastavenia > Upraviť > Názov Meta Tagu

Titulok kategórie alebo produkt alebo informačná stránka

V administrácii sa píše do úpravy kategórie alebo produktu alebo informačné stránky > do poľa Názov Meta Tagu

3. Meta popis, max. 158 znakov, menej možno, ale odporúčam využiť čo najviac znakov, viac nie

Text usporiadaný do fráz alebo viet

Meta popis titulná stránka

V administrácii sa píše do Systém > Nastavenia > Upraviť > Popis Meta Tagu

Meta popis kategórie alebo produkt alebo informačná stránka

V administrácii sa píše do úpravy kategórie alebo produktu alebo informačné stránky > do poľa Popis Meta Tagu

4. SEO URL, dĺžka podľa potreby, nepreháňať, zaraďovať niekoľko kľúčových slov

Len znaky a-z alebo 0-9 alebo - (pomlčka). Staré URL adresy by som nemenil. Zmena sa totiž prejaví stratou stránky v indexe vyhľadávača. Zmenu uskutočnite len pre nové produkty, nové kategórie, nové informačné stránky.

SEO URL titulnej stránky sa nevytvára

SEO URL kategórie alebo produktu alebo informačné stránky

V administrácii sa píše do úpravy kategórie alebo produktu alebo informačné stránky > záložka SEO

Vkladanie údajov 1) až 4) platí aj pre výrobcov a ďalšie stránky, ale to riešte, až budú v poriadku kategórie, produkty a informačné stránky.

Ak sa niekde v administrácii vyskytuje pole meta kľúčové slová (meta keywords, kľúčové slová meta tagu), vždy nechať prázdne. Túto meta značku vyhľadávače už dlho nepoužívajú. Mazať sa však nemusia, sú iba neúčinné.

Odporúčam tiež čítať (trošku staršie, ale stále platné):