You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Google spoplatnil API Maps

Ak ste v poslednej dobe na svojej web stránke zaznamenali nefunkčnú Google mapu, je to spôsobené tým, že Google od 11. 6. 2018 zmenil svoj biznis model poskytovania mapového obsahu na čiastočne spoplatnený. Spoplatnenie sa týka služieb a aplikácií, ktoré  využívajú API Google Maps, ktoré majú vygenerovaný API Key a pomocou neho pristupujú k mapovému obsahu.

Z rovnakého dôvodu teraz nie sú alebo v budúcnosti nebudú zobrazované Google mapy v systéme PSoIT, ktorý API Key využíva.

Aké je riešenie?

Možné riešenia sú dve:

  1. Prvá možnosť je aktivovať si free trial verziu Google Maps Key. Po aktivácii s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete najmenej rok nič platiť. Google dáva každému užívateľovi voľný kredit v hodnote $300. Pre aktiváciu free trial načítania máp cez API je treba dať Googlu svoje platobné údaje (platobnú kartu). Google garantuje, že po skúšobnej dobe 12 mesiacov nedôjde automaticky k plateniu. Google chce vašu platobnú kartu aby sa ubezpečil, že nie ste robot. Nebudete účtovaný, kým neprijmete manuálne upgrade na platený účet. Podrobnosti o podmienkach používania nájdete na usage and billing. Free limit popisuje tabuľka.
  2. Druhá možnosť je prejsť na modul mapy.cz pre redakčný systém PSoIT, ktorý sme pre náš redakčný systém vytvorili. Tento variant používa zdarma mapy.cz tiež v technológii API. Modul je potrebné jednorazovo objednať za 30 eur. V cene je aj inštalácia a uvedenie modulu do prevádzky.

Ak máte záujem o variant 1. a dodáte funkčný API Key, vložím ho bezplatne na Vašom webe. Návod na aktiváciu je tu.

Ak máte záujem o variant 2. modul mapy.cz (odporúčam, toto je spoľahlivejšie riešenie), pošlite prosím objednávku.