Ak chcete nainštalovať novú tému THEMENAME pre Opencart 3: 

  1. Skopírujte všetky súbory do catalog/view/theme/THEMENAME 
  2. Vytvorte súbory 
    1. admin/language/en-gb/extension/theme/THEMENAME.php (poprípade aj iné jazyky) 
    2. admin/view/template/extension/theme/THEMENAME.twig 
    3. admin/controller/extension/theme/THEMENAME.php 
    4. rovnako ako sú príslušné default theme súbory a nahraďte v súboroch theme_default textem theme_THEMENAME a zmeňte heading_title v jazykových súboroch atď. 
  3. Teraz môžete prejsť na položku Extensions > Extensions > filter Themes a zobraziť novú tému. Povolte, vyberte adresár, ktorý ste nahrali v kroku 1 a nastavte všetky potrebné parametre a uložte.
  4. Teraz môžete prejsť na Systému > Nastavenie > upraviť svoj obchod(y) a vyberte položku Nastavenia 
  5. Teraz by ste mali vidieť svoju novú tému (ak cache klienta/servera sú obnovené)