You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Registrácia nového zákazníka

Po registrácii sa budete môcť prihlásiť do zákaznickej zóny PSoIT, selektívne prezerať informácie, zisťovať Vaše ceny, zostavovať si nákupný košík a ak budete mať záujem, realizovať elektronické objednávky v zákaznickej zóny PSoIT. Registrácia je nezáväzná. Po registrácii nie je nutné nič objednávať, ide iba o registrované prezeranie ponúkaných produktov a Vašich cien s možnosťou rýchleho vyhľadania podľa výrobcov, skupín, alebo kľúčových slov. A pokiaľ budete mať záujem o vytvorenie objednávky, je možné ju realizovať jednoducho bez zdĺhavého vyplňovania a zbytočnej administratívy. .

Prosím, vyplňte nasledujúce formulár o novom zákazníkovi.

Základné údaje
Pokiaľ registrujete firmu
Adresa zákazníka
Prihlasovanie (s týmto menom sa budete prihlasovať do zákaznickej zóny)
Súhlas se spracovaním osobných údajov
áno